Graafinen suunnittelu on ulkoasun suunnittelua. Sitä tarvitaan kaikessa kuvallisessa viestinnässä.

 

TAITTO, suunnittelu


Kubannen palveluihin kuuluvat graafisen alan työt sisältäen suunnittelun ja taittotyön.

Tavoitteena on yleensä saada aikaan hyvä ja toimiva painotuote tai elementti. Toimeksianto aloittaa työn. Siinä määritellään tuotteelle kaikki toiveet ja tavoitteet. Siitä selviää mm. kohderyhmä, tuotteen tarkoitus, laajuus , formaatti, värillisyys, budjetti, aikataulu sekä tavoitteet.

Kaikki projektit suunnitellaan yhdessä asiakkaan tarve huomioiden. Koska olemme pieni toimisto, olemme kustannustehokas, nopea ja joustava. Hyvä valinta.  


  
 

 

Ohjeistukset, ilmeet

Yhtenäinen ilme on toistuva elementti kaikissa yrityksen julkaisuissa tai kaikkialla, missä yritys esiintyy. Se vaikuttaa olennaisesti yrityksen tunnettavuuteen, sen luomaan mielikuvaan ja erottaa yrityksen kilpailijoista. Hyvä yritysilme jää mieleen ja säilyy. 

Yritysilmeeseen voivat kuulua mm. liikemerkki (logo), ohjeistus värien ja typografian käyttöön, käyntikortit, kirjepohjat ja -kuoret, erilaiset esitteet sekä www-sivut.


 
 

Esitteet

Meiltä saat eri tarkoituksiin painovalmiiksi suunnitellut esitteet. Asiakkaitani ovat olleet mm. seurakunnat, kunnat, järjestöt, opistot ja yrittäjät sekä yksityiset henkilöt.  

Hyvä painotuote on informatiivinen, mielenkiintoinen sekä helposti luettava.

Erilaisilla esitteillä, mainoksilla, katalogeilla voidaan tuoda esiin oman alan tarjontaa. Järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat esitteitä kertomaan tapahtumistaan.  

 


 
 

Lehdet

Lehden suunnittelu vaatii asiakkaan ja tekijän välillä pitkäjänteistä yhteistyötä.  Erilaiset järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat taittajaa jäsenjulkaisuilleen. 
 

Logot, liikemerkit / tunnukset 

Oma tunnus on asia, joka jokaisen yrityksen ja yhdistyksen tulee hankkia. Tunnusta käytetään erottumaan muista ja luomaan oma ilme. Tunnus kannattaa teettää ammattilaisella, joka osaa suunnitella siitä tarkoitukseen sopivan ja sellaisen, että sitä voidaan käyttää tarvittavissa asioissa, kuten netissä ja painotuotteissa.

 

Muut painotyöt, julisteet, CD:t, kutsut, kortit, lehtimainokset

 

 

YRITTÄJÄ!

Hanki yrityksellesi yhtenäinen ilme!

Me teemme sen.

Jätä tarjouspyyntö 

 

 

 

 

TYÖNÄYTTEET
Logot, liikemerkit
       
      Saimaa Geopark-hankkeen logo
     

 
 
 
YRITYSKOKONAISUUDET, OHJEISTUKSET 
Hovi Pets: logo, käyntikortti, kirjekuoret, banderollit, mainokset  Pornaisten vapaa-aikatoimi: Logo, graafinen ohjeistus, esite, käyntikortti  KM Kuutio: Logo, www-sivut, käyntikortit, laskutuspohja, kirjekuoret, työmaataulu, autoteippaukset 
Tmi Heidi Vahero: logo, kotisivut, flyerit, käyntikortti, tarjouspohja Hormimiehet Oy: Logo & kotisivut Ravintola Stella: logo, kotisivut, menut, erilaiset pohjat
 
Growit Ky: www-sivut & logo & Roll Up Ebaka Oy: www-sivut & logo  
 
     

 
 
 
ESITTEET,  LEHDET, KORTIT
    Saimaa Geopark-hanke, suomen & englannin kielinen taitto
     
Imatra, Georeitti-esite. Taitto kolmella kielellä + www-versiot. Imatra, Vuoksen kulttuurireitti. Taitto kolmella kielellä. Imatran kaupunki, lintu-ja kalataulu, kartta
     
Pornaisten Messut - messulehti Vuoksen kulttuurireitti, www-versiot Imatran kaupunki, opastaulut
     
Etsivä Nuorisotyö-esite Orimattilan seurakunta Rekolan Seurakunta
     
Imatran kaupunki, luontopolkureitistön kartta Imatran kaupunki. Kulttuurireitin kartaston piirtäminen taittoon.
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
   
     
   
   
   
   
     
     
   

 
 
 
Julisteet 
   
   
   
     
   

 
 
 
MUUTA